Birim Kalite Ekibi

Birim Kalite Kurulu

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

DAHİLİ NO

E-POSTA

Tekin ÖZTEMİZ

Daire Başkanı

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

3330

tekinoztemiz@siir.edu.tr

Musa  BUTUR

Müdür

Birim Kalite Koordinatörü

3302

musabutur@hotmail.com

Songül KİNEŞ

Şef

Birim Kalite Üyesi

3314

songülkines@siirt.edu.tr

Muhammed Emin ATAKER

Memur

Birim Kalite Üyesi

3315

eminataker@siirt.edu.tr

Melis KANCA

Memur

Birim Kalite Üyesi

3310

meliskanca@gmail.com


MUHAMMED EMİN ATAKER
Güncelleme : 15.06.2021 14:24:17