Genel Bilgi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı iç yapısını oluşturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektir.

Ø  Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,

Ø  İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak,ihale işlem dosyalarını hazırlamak,

Ø  İhaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

Ø  İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak,bakım ve onarım işlerini yürütmek,

Ø  Kampüs’ün ve diğer İl ve İlçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik,haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

Ø  Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik,jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak,bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,

Ø  Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,

Ø  Üniversitemiz arazi kamulaştırma işlemlerini yapmak,

Ø  Kampus ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,

Ø  Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamak,

Ø  Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek,Üniversitemizin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak, Üniversitemizin jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak.

Güncelleme : 22.02.2016 16:47:59