Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, mevcut yasa ve yönetmenlikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden üretken, uzlaşmacı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilen, çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Güncelleme : 15.02.2016 14:01:59