İdari

SONGÜL KİNEŞ Şef
MUSTAFA KAPLAN Mimar
Abdullah GENÇ İnşaat MühendisiMühendis
Fırat ŞİMŞEK Makine MühendisiMühendis
İBRAHİM YALÇINOĞLU Elektrik Elektronik MühendisiMühendis
Nesih GÜL İnşaat MühendisiMühendis
Şinasi ONAR İnşaat MühendisiMühendis
ALİCAN KARA Makine TeknikeriTekniker
HAMZA SEVGİLİ Harita TeknikeriTekniker
MAHMUT YILDIZ Makine TeknikeriTekniker
MEHMET FATİH SOBACI İnşaat TeknikeriTekniker
MELİS KANCA İnşaat TeknikeriTekniker
M.ZAHİT SEVGİLİ Bilgisayar İşletmeni
Muhammed Ali SONAR Bilgisayar İşletmeni
KASIM KURT Hizmetli
ABDÜLRAHMAN UZUN İnşaat TeknisyeniTeknisyen
Erhan ACAR Elektrik TeknisyeniTeknisyen
METİN MAÇ Elektrik TeknisyeniTeknisyen
MUHAMMED EMİN . Doğalgaz TeknisyeniTeknisyen
SERVET ERDABAKOĞLU Elektrik TeknisyeniTeknisyen